Online konsultation med Institut for Emancipationsvidenskab

Venstre                    Højre

Instruktion

For at starte den online konsultation:
Åbn højre og og venstre konsultaionspanel ved klik på ikonerne. Arranger dem i to vinduer som illustreret ovenfor. Start konsultationen ved at klikke en gang på hvert konsultationspanel med kort tidsmellemrum.

Arkivarismens historie

Arkivarismen har talrige kumpaner

1 — Rødderne den Arkivariske Fronts kumpaner tæller: