Afdeling for Mnemosynestudier, Aarhus Artspace

Link: https://www.facebook.com/events/institut-for-emancipationsvidenskab-aarhus-artspace-dag-4/595762214131219/

Link: http://www.vinkaarhus.dk/tag/institut-for-emancipationsvidenskab

INSTITUT FOR EMANCIPATIONSVIDENSKAB ÅBNER NY AFDELING I VESTERGADE

I anledning af den varme sommer åbner Institut for Emancipationsvidenskab ved Aarhus Universitet en ny forskningsafdeling for billedteknisk analyse. Den 6. juli foretager instituttet selv den officielle åbning af den nye afdeling, der får navnet “Afdeling for Mnemosynestudier”.
/// 22.05.2018 | HORST LINDGAARD

Afdelingen skal være et internationalt kraftcenter for levering af forskningsbaseret videnssortering og billeddannelse og forankres på Institut for Emancipationsvidenskab, der i forvejen besidder et af verdens stærkeste forskningsmiljøer i emancipatorisk analyse, og dets tilknyttede professorer vil fremover selv bidrage til at sikre denne internationale position.

“Vi er meget glade for interessen i vores nye afdeling, og vi er samtidig beærede over det store personlige engagement omkring åbningsreceptionen, som jeg er sikker på, bærer vidnesbyrd om et stort fremtidigt aktiv. I takt med den almene udbredelse af moderne projektionsteknikker har emancipatorisk billedanalyse fået et mere show-agtigt udtryk, og dermed også en bredere folkelig appel,” siger forstander prof. Johannes Slurk.

FORSKNINGSAFDELING PÅ TVÆRS
Afdeling for Mnemosynestudier bliver en tværfagligt funderet forskningsafdeling med forskere fra samtlige seks afdelinger på Institut for Emancipationsvidenskab, samt samarbejde med afdelingerne Filosofi- og idéhistorie på Aarhus Universitet. Derudover deltager topforskere fra en række førende, såvel danske institutioner som udenlandske universiteter, heriblandt Harvard University i USA, hvor Kronprinsen også læste statskundskab i 1992-1993.

“Vi har sendt uhyre diskrete følere ud til ledende eksperter, der viser at Institut for Emancipationsvidenskabs afdelinger er meget lidet erhvervsrettede og gensidigt befrugter hinanden, hvilket netop er fundamentet for vores forskning. Under alle omstændigheder bliver det et både lærerigt og interessant show, hvor selv de mindste kan være med, når instituttets undervisningsassistenter, bevæbnet med talrige diaskanoner, belyser hidtil usete perspektiver i den vestlige kunsthistorie gennem tre- og firedobbelte projektioner, i takt til den dunkende ordsalat fra et mødereferat. Og det er jo netop det, der kommer til at ske i den nye afdeling!” udbryder en begejstret anonym ved instituttet.

INSTITUTHISTORIE SKAL ANVENDES
Afgørende for Afdeling for Mnemosynestudier er, at forskningen kommer ud at arbejde i de offentlige institutioner. Det praktiske momentum for netop nu at etablere en sådan forskningsenhed, er tilvejebringelsen af diverse billedsamlinger (i form af både tryk- og lysbilleder) fra en række skraldespande og containere i området omkring de æstetiske fag på Aarhus Universitet.

Afdelingen har indkøbt en længere række analysemaskiner, der med deres delikate egenskaber i emancipatorisk kombinatorik befinder sig i international topklasse, og de vil blive fodret med det fra skraldespandende indhentede materiale, således at vidensreproduktionen konstant er aktiv. Maskinernes fortløbende syntese og analyse, der sættes i gang på dagen for instituttets åbning, skal blandt andet formidles gennem en dagskonference, gennem løbende formidling af resultater og gennem et tæt samarbejde med både kommunale, regionale og statslige organisationer samt med lederorganisationer og faglige organisationer.

“Legenden om emancipationsvidenskaben spreder sig, og sympatisører allevegne løber væk hjemmefra for at slutte sig til den. Emancipationsteoretikerne taler og skriver et fælles sprog, baseret på variable translitterationer af et gammelt mødereferat. I fjerne hængemapper skabes studieordninger ud af filt, pulp, fedt og papmache. Korps af falske professorer visiterer og tæsker censorerne. De stormer ned af en kontorgang med munden fuld af piber, smadrer alle døre på begge sider, efterlader et kølvand af skrigende alarmer, river skægget af, vender kraverne – og så er de otteogtres smukke studenter, der smider tonebomber ind under kopimaskinerne; VUUUUSJ! – en centraladministration går op i røg bag dem,” afbryder en noget besværet forstander prof. Johannes Slurk fra sit hjørnekontor.

Skærmbillede 2018-10-11 23.40.51Skærmbillede 2018-10-11 23.40.09Skærmbillede 2018-10-11 23.40.19Skærmbillede 2018-10-11 23.40.47Skærmbillede 2018-10-11 23.40.42Skærmbillede 2018-10-11 23.40.36Skærmbillede 2018-10-11 23.40.25Skærmbillede 2018-10-11 23.40.31Skærmbillede 2018-10-11 23.41.07Skærmbillede 2018-10-11 23.41.02Skærmbillede 2018-10-11 23.40.57

43727764_311064409707268_746155799226613760_n43828280_306202013302832_4163121528113725440_n43770225_237743590254926_8091679864102322176_n43666900_314451759352344_3608320218574618624_n43669126_273761579922842_5239226344335736832_n43652004_273844546582993_6810014313911156736_n43672046_306976306751495_3559607124705148928_n43669700_151885645766831_714380999810613248_n43828136_2001565199905788_6038416386848456704_n43725946_1854622591320833_8916119572671627264_n43661881_1144274082397453_5656181348524621824_n43693521_242235303308108_7785408155701215232_n43676284_297234310882370_434934952765685760_n43652023_318533075544559_4223353062846103552_n43950820_335816493842525_1377896293912805376_n43879018_487226315116732_5847341151639568384_n43694588_1071439736367581_5914417227859230720_n43728874_2132857666961091_8553917786529726464_n43626662_1429316863866981_7768730754741174272_n.jpg

Benjamin Asger Krog Møller Asker Bryld Staunæs

%d bloggers like this: