Institut for Emancipationsvidenskab på ARoS

DSC_0004

Institut for Emancipationsvidenskab blev indstiftet i april 2017 på oplevelsescenteret Aros. Instituttet er en udfoldelse af potentialer i Idéhistories Instituthistoriske Arkiv. Med den faglige profil som denne udfoldelse indebar undersøgte instituttet arkiviske, arkivarisiske og emancipatoriske motiver i resterne af kunstnergruppen Koncernºs radikale museologi. Det hidtidige arbejde på Instituttet har således kredset omkring udviklingen og tendenserne i det moderne universitet og det moderne kunstmuseum, og disses lighedstræk med, og forskelle til visionerne i den kunstneriske og i den studenterpolitiske avantgarde.

DSC_0003

Selvom arbejdet ikke kan siges at have affødt konkrete produkter i form af konklusioner, medmindre de fortløbende forskningspublikationer kan regnes for sådanne, så har et af de væsentligste motiver vist sig at være spørgsmålet om institutionens brug af hardware både i produktivt og reproduktivt henseende. Dette førte både til indstiftelsen af Afdeling for Emancipatoriske Cut-up, på Åby Bibliotek i maj måned, samt en omfattende emancipation af tekstmateriale med Pjerrot-Selectric-23-67, brugen af Aby Warburgske strategier i håndteringen af billedmateriale, – men også til længere materialiseringsprocesser i instituttet såsom etableringen af det instituthistoriske bibliotek:

DSC_0010.JPG

Forslag til titler samt bagsidetekster kan fortsat sendes til AABNSLUSERNE@Gmail.com eller her på siden under uopfordrede manuskripter. Ovenover biblioteksvognen, som her viser et udsnit af institutbiblioteket på vej til udlån, hænger instruktionen til brug af det uafhængige institutbibliotek på Institut for Idéhistorie fra ruspjecen 1974. Det er fra denne instruktions pkt. 2 at det røde skib i Institut for Emancipationsvidenskabs logo er hentet, som et billede på de studenterpolitiske heteropiers sejllads gennem institutionen:

2017-05-14 00_14_38-Bibliotekstinstruktion.pdf – Google Chrome

(Film og redigering: Maja Theodoraki)

Institut for Emancipationsvidenskab

%d bloggers like this: