Professor Slurks malerier

Professor Slurks maleriudstilling fra 1974 blev i sommeren 2019 genopført af Arkivaristerne° i forbindelse med Aarhus Artspace i Rum46. Udstillingen blev rekonstrueret 1:1, i de samme lokaler, som i halvfjerdserne husede Gallerie46. Rekonstruktionen var så overbevisende, at flere besøgende troede at Professor Slurk selv var til stede. Som kildemateriale brugte Arkivaristerne° primært en transskription af en samtale ført mellem Professor Slurk og hans gallerist Justus Jackson. Den findes som (tung) pdf. i følgende link:

%d bloggers like this: